Assessoria Laboral

Assessorament laboral

Assessorament en les relacions laborals i les gestions relatives a la relació de l’empresa amb l’administració pública, d’acord amb el marc legal vigent.

  • Tramitació de l’alta d’empresa a la Seguretat Social.
  • Confecció dels contractes de treball i pròrrogues.
  • Confecció dels rebuts de salari mensuals.
  • Confecció de la Seguretat Social mensual (TC1 i TC2).
  • Tramitació d’altes i baixes de malaltia o accident davant les Mútues d’Accidents.