Assessoria Mercantil

Assessorament mercantil

Ens encarreguem de regular les relacions entre les persones, els contractes i les accions de comerç, segons les lleis del dret mercantil.
En aquest àmbit oferim els següents serveis:

  • Constitució de societats i entitats jurídiques.
  • Ampliacions de capital.
  • Liquidació, dissolució i transformació de societats.
  • Estudis i anàlisis econòmics de gestió i viabilitat de negocis.
  • Informes mercantils de gestió i situació.
  • Modificació d’estatuts, fusions i absorcions. Confecció i legalització de llibres d’actes i registre d’accionistes.
  • Inscripció d’escriptures i documents notarials.
  • Confecció i legalització en el registre mercantil de llibres de comptabilitat, actes i altres documents.
  • Domiciliació de societats.