Entradas

Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal de desembre és el següent:

Fins al 20 de desembre
RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Novembre 2017. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents
Exercici en curs:

 • Règim general: 202
 • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

IVA

 • Novembre 2017. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IGIC i altres operacions: 340
 • Novembre 2017. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Novembre 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Novembre 2017: 430
 • IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Setembre 2017. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Setembre 2017. Grans empreses: 561, 562, 563
  • Novembre 2017: 548, 566, 581
  • Novembre 2017: 570, 580

  Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Novembre 2017. Grans empreses: 560
 • IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Pagament fraccionat: 584
  • Any 2016. Declaració informativa anual operacions amb contribuents: 591

   

  Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
  Font informació: Agència Tributària
  Font imatge: Pixabay

  Calendari Fiscal Octubre 2017 Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal d’octubre és el següent:

  Fins al 2 d’octubre
  IVA

  • Agost 2017. Autoliquidació: 303
  • Agost 2017. Grup d’entitats, model individual: 322
  • Agost 2017. Grup d’entitats, model agregat: 353

  Fins al 20 d’octubre
  RENDA I SOCIETATS
  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  • Setembre 2017. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
  • Tercer trimestre 2017: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136

  Pagaments fraccionats Renda
  Tercer trimestre 2017:

  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131

  Pagaments fraccionats Societats i Establiments Permanents de no Residents
  Exercici en curs:

  • Règim general: 202
  • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

  IVA

  • Setembre 2017. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IGIC i altres operacions: 340
  • Setembre 2017. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
  • Setembre 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380
  • Tercer trimestre 2017. Autoliquidació: 303
  • Tercer trimestre 2017. Declaració-liquidació no periòdica: 309
  • Tercer trimestre 2017. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
  • Tercer trimestre 2017. Servicis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l’IVA Autoliquidació: 368
  • Tercer trimestre 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380
  • Sol·licitud de devolució de recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
  • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341
  • IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

  • Setembre 2017: 430
  • IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

   • Juliol 2017. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
   • Juliol 2017. Grans empreses: 561, 562, 563
   • Setembre 2017: 548, 566, 581
   • Setembre 2017: 570, 580
   • Tercer trimestre 2017: 521, 522, 547
   • Tercer trimestre 2017. Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553
   • Tercer trimestre 2017: 582
   • Tercer trimestre 2017. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572

   Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

   IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

   • Setembre 2017. Grans empreses: 560
   • Tercer trimestre 2017. Excepte grans empreses: 560

   IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

   • Tercer trimestre 2017. Pagament fraccionat: 585
   • Pagament fraccionat 2017: 589

   IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

   • Tercer trimestre 2017: 595

   Fins al 30 d’octubre
   IVA

   • Setembre 2017. Autoliquidació: 303
   • Setembre 2017. Grup d’entitats, model individual: 322
   • Setembre 2017. Grup d’entitats, model agregat: 353

   Fins al 31 d’octubre
   NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ FISCAL

  • Tercer trimestre 2017. Comptes i operacions dels quals titulars no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195
  • COMPTE CORRENT TRIBUTARI

  • Sol·licitud d’inclusió per a l’any 2017: CCT
   La renúncia s’haurà de formular en el model de “sol·licitud d’inclusió/comunicació de renúncia al sistema de compte corrent en matèria tributària”
  •  

   Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
   Font informació: Agència Tributària
   Font imatge: Pixabay

  Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal de setembre és el següent:
  RENDA I SOCIETATS
  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Agost 2017. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
 • IVA

  • Agost 2017. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IGIC i altres operacions: 340
  • Juliol i agost 2017. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
  • Agost 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380
   • IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

   • Juliol i agost 2017: 430
   • IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

    • Juny 2017. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
    • Juny 2017. Grans empreses: 561, 562, 563
    • Agost 2017: 548, 566, 581
    • Agost 2017: 570, 580
    • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

     IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

    • Agost 2017. Grans empreses: 560
    • IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

     • egon trimestre 2017. Pagament fraccionat: 583
     • Segon quadrimestre 2017. Autoliquidació: 587
     Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
     Font informació: Agència Tributària
     Font imatge: Pixabay

  Fins al 20 de juny
  RENDA I SOCIETATS
  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  • Maig 2017. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

  IVA

  • Maig 2017. Autoliquidació: 303
  • Maig 2017. Grup d’entitats, model individual: 322
  • Maig 2017. Declaració d’operacions incloses en els llibres de registre d’IVA, IGIC i altres operacions: 340
  • Maig 2017. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
  • Maig 2017. Grup d’entitats, model agregat: 353
  • Maig 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

  • Maig 2017: 430

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Març 2017. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Març 2017. Grans empreses: 561, 562, 563
  • Maig 2017: 548, 566, 581
  • Maig 2017: 570, 580

  Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

  • Maig 2017. Grans empreses: 560

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Pagament fraccionat 2017: 584

  Fins al 26 de juny

  RENDA I PATRIMONI

  • Esborrany i declaració anual 2016 amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte: D-100, D-714

  Fins al 30 de juny
  RENDA I PATRIMONI

  • Declaració anual 2016 amb resultat a tornar, renúncia a la devolució, negatiu i a ingressar sense domiciliació: D-100, D-714
  • Règim especial de tributació per l’Impost sobre la Renda de no Residents per a treballadors desplaçats 2016: 151

  DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D’AJUDES REBUDES EN EL MARCO DEL REF DE CANARIAS Y OTRAS AYUDAS D’ESTADO POR CONTRIBUYENTES DE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS O DE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

  • Any 2016: 282

  IVA

  • SII. Opció per la gestió electrònica dels llibres registre: 036
  • SII. Comunicació de l’opció per la facturació pels destinataris de les operacions o tercers: 036

   

  Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
  Font informació: Agència Tributària
  Font imatge: Pixabay

  Calendari Fiscal Maig 2017

  Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal de maig és el següent:

  NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ FISCAL
  Primer trimestre 2017. Comptes i operacions dels quals titulars no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

  Fins al 2 de maig
  NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ FISCAL
  Primer trimestre 2017. Comptes i operacions dels quals titulars no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

  Des de l’11 de maig fins al 30 de juny.
  RENDA
  Presentació en entitats col·laboradores, comunitats autònomes i oficines de l’AEAT de la declaració anual 2016: D-100
  Amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte fins al 26 de juny.

  Fins al 22 de maig

  RENDA I SOCIETATS
  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  • Abril 2017. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

  IVA

  • Abril 2017. Autoliquidació: 303
  • Abril 2017. Grup d’entitats, model individual: 322
  • Abril 2017. Declaració d’operacions incloses en els llibres de registre d’IVA, IGIC i altres operacions: 340
  • Abril 2017. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
  • Abril 2017. Grup d’entitats, model agregat: 353
  • Abril 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

  • Abril 2017: 430

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Febrer 2017. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Febrer 2017. Grans empreses: 561, 562, 563
  • Abril 2017: 548, 566, 581
  • Abril 2017: 570, 580
  • Primer trimestre 2017. Excepte grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Primer trimestre 2017. Excepte grans empreses: 561, 562, 563

  Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

  • Abril 2017. Grans empreses: 560

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Primer trimestre 2017. Pagament fraccionat: 583
  • Primer quadrimestre 2017. Autoliquidació: 587

  Fins al 31 de maig

  DECLARACIÓ ANUAL DE COMPTES FINANCERS EN L’ÀMBIT DE L’ASSISTÈNCIA MÚTUA

  • Any 2016: 289

  DECLARACIÓ ANUAL DE COMPTES FINANCERS DE DETERMINADES PERSONES NORD-AMERICANES

  • Any 2016: 290
  Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
  Font informació: Agència Tributària
  Font imatge: Pixabay

  Calendari Fiscal Març 2017

  Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal de març és el següent:

  FINS AL 20 DE MARÇ:

  RENDA I SOCIETATS
  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.
  Febrer 2017. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

  IVA

  • Febrer 2017. Autoliquidació: 303
  • Febrer 2017. Grup d’entitats, model individual: 322
  • Febrer 2017. Declaració d’operacions incloses en els llibres de registre d’IVA, IGIC i altres operacions: 340
  • Febrer 2017. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
  • Febrer 2017. Grup d’entitats, model agregat: 353
  • Febrer 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

  • Febrer 2017: 430

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

   • Desembre 2016. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
   • Desembre 2016. Grans empreses: 561, 562, 563
   • Gener 2017: 548, 566, 581
   • Febrer 2017: 570, 580

  Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

  • Quart trimestre 2016. Llevat de grans empreses: 561, 562, 563

  Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510
  IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

  • Febrer 2017. Grans empreses: 560

  FINS AL 30 DE MARÇ:

  IMPOST MEDIAMBIENTALS

  • Any 2016. Declaració recapitulativa d’operacions amb gasos fluorats d’efecte hivernacle: 586

  FINS AL 31 DE MARÇ
  DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D’IMPOSICIONS, DISPOSICIONS DE FONS I DELS COBRAMENTS DE QUALSEVOL DOCUMENT

  • Any 2016: 171

  DECLARACIÓ INFORMATIVA DE VALORS, ASSEGURANCES I RENDES

  • Any 2016: 189

  DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE CLIENTS PERCEPTORS DE BENEFICIS DISTRIBUÏTS PER INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL·LECTIVA ESPANYOLES, AIXÍ COM D’AQUELLS PER COMPTE DELS QUALS L’ENTITAT COMERCIALITZADORA HAGI EFECTUAT REEMBORSAMENTS O TRANSMISSIONS D’ACCIONS O PARTICIPACIONS

  • Any 2016: 294

  DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE CLIENTS AMB POSICIÓ INVERSORA EN INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL·LECTIVA ESPANYOLES, REFERIDA A DATA 31 DE DESEMBRE DE L’EXERCICI, EN ELS SUPÒSITS DE COMERCIALITZACIÓ TRANSFRONTERERA D’ACCIONS O PARTICIPACIONS EN INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL·LECTIVA ESPANYOLES

  • Any 2016: 295

  IMPOST SOBRE HIDROCARBURS

  • Any 2016. Relació anual de destinataris de productes de la tarifa segona: 512
  • Any 2016. Relació anual de quilòmetres realitzats

  DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE BÉNS I DRETS A L’ESTRANGER

  • Any 2016: 720

   

  Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
  Font informació: Agència Tributària
  Font imatge: Pixabay

  Calendari Fiscal Febrer 2017

  Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal de febrer és el següent:

  FINS AL 20 DE FEBRER:

  RENDA I SOCIETATS
  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.
  Gener 2017. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

  NÚMERO D’IDENTIFICACIÓN FISCAL

  • Quart trimestre 2016. Declaració trimestral de comptes i operacions dels quals titulars no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195
  • Declaració anual 2016. Identificació de les operacions amb xecs de les entitats de crèdit: 199

  IVA

  • Comunicació d’incorporacions en el mes de desembre, règim especial del grup d’entitats: 039
  • Quart trimestre 2016: Serveis via electrònica: 368
  • 340

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

  • Gener 2017. Autoliquidació: 303
  • Gener 2017. Grup d’entitats, model individual: 322
  • Gener 2017. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i IGIC i altres operacions: 340
  • Gener 2017 Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
  • Gener 2017. Grup d’entitats, model agregat: 353
  • Gener 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380

  PLANS, FONS DE PENSIONS, SISTEMES ALTERNATIUS, MUTUALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL, PLANS DE PREVISIÓ ASSEGURATS, PLANS INDIVIDUALS D’ESTALVI SISTEMÀTIC, PLANS DE PREVISIÓ SOCIAL EMPRESARIAL I ASSEGURANCES DE DEPENDÈNCIA

  • Declaració anual 2016: 345

  SUBVENCIONS, INDEMNITZACIONS O AJUDES D’ACTIVITATS AGRÍCOLES, RAMADERES O FORESTALS

  • Declaració anual 2016: 346

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

  • Gener 2017: 430

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Novembre 2016. Grans empreses: 561, 562, 563
  • Gener 2017: 548, 566, 581
  • Gener 2017: 570, 580
  • Quart trimestre 2016. Llevat de grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Quart trimestre 2016. Llevat de grans empreses: 561, 562, 563

  Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510
   

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

  • Gener 2017. Grans empreses: 560

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Quart trimestre 2016. Pagament fraccionat: 583

  FINS AL 28 DE FEBRER:

  IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
  Entitats l’exercici de les quals coincidisca amb l’any natural: opció/renúncia a l’opció per al càlcul dels pagaments fraccionats sobre la part de base imposable del període dels tres, nou o onze mesos de cada any natural: 036
  Si el període impositiu no coincideix amb l’any natural l’opció/renúncia a l’opció, s’exercirà en els primers dos mesos de cada exercici o entre l’inici de l’exercici i la fi del termini per efectuar el primer pagament fraccionat, si aquest termini és inferior a dos mesos.

  DECLARACIÓ ANUAL DE CONSUM D’ENERGIA ELÈCTRICA

  • Any 2016: 159

  DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D’OPERACIONS REALITZADES PER EMPRESARIS O PROFESSIONALS ADHERITS AL SISTEMA DE GESTIÓ DE COBRAMENTS A TRAVÉS DE TARGETES DE CRÈDIT O DÈBIT

  • Any 2016: 170

  DECLARACIÓ INFORMATIVA D’ENTITATS EN RÈGIM D’ATRIBUCIÓ DE RENDES

  • Any 2016: 184

  DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL DE PLANES D’ESTALVI A LLARG TERMINI

  • Any 2016: 280

  DECLARACIÓ ANUAL D’OPERACIONS AMB TERCERS

  • Any 2016: 347

    

  Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
  Font informació: Agència Tributària
  Font imatge: Pixabay

  Calendari Fiscal Desembre 2016

  Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal de desembre és el següent:

  FINS AL 20 DE DESEMBRE:

  RENDA I SOCIETATS
  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.
  Novembre 2016. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

  Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents
  Exercici en curs:

  • Règim general: 202
  • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

  IVA

  • Novembre 2016. Autoliquidació: 303
  • Novembre 2016. Grup d’entitats, model individual: 322
  • Novembre 2016. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i IGIC i altres operacions: 340
  • Novembre 2016. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
  • Novembre 2016. Grup d’entitats, model agregat: 353
  • Novembre 2016. Operacions assimilades a les importacions: 380

   
  IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

  • Novembre 2016: 430

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Setembre 2016. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Setembre 2016. Grans empreses: 561, 562, 563
  • Novembre 2016: 548, 566, 581
  • Novembre 2016: 570, 580

  Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

  • Novembre 2016. Grans empreses: 560

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Tercer trimestre 2016. Pagament fraccionat: 585

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Pagament fraccionat: 584

   

  FINS AL 02 DE GENER:

  IVA

 • Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva per a 2017 i successius: 036/037/li>
 • Renúncia o revocació règims simplificat i agricultura, ramaderia i pesca per a 2017 i successius: 036/037
 • Opció o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global en el règim especial dels béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció per a 2017 i successius: 036
 • Opció tributació en destí de les vendes a distància a altres països de la Unió Europea per a 2017 i 2018: 036
 • Renúncia règim de deducció comú per a sectors diferenciats per a 2017: sense model
 • Comunicació d’alta en el règim especial del grup d’entitats: 039
 • Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup d’entitats: 039
 • Comunicació anual relativa al règim especial del grup d’entitats: 039
 •  

  Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
  Font informació: Agència Tributària
  Font imatge: Pixabay

  Calendari Fiscal Octubre 2016

  Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal d’octubre és el següent:

  FINS AL 20 D’OCTUBRE:

  RENDA I SOCIETATS
  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.
  Setembre 2016. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
  Tercer trimestre 2016: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136

  IVA

  • Setembre 2016. Autoliquidació: 303
  • Setembre 2016. Grup d’entitats, model individual: 322
  • Setembre 2016. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i IGIC i altres operacions: 340
  • Setembre 2016. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
  • Setembre 2016. Grup d’entitats, model agregat: 353
  • Setembre 2016. Operacions assimilades a les importacions: 380
  • Tercer trimestre 2016. Autoliquidació: 303
  • Tercer trimestre 2016. Declaració-liquidació no periòdica: 309
  • Tercer trimestre 2016. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
  • Tercer trimestre 2016. Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l’IVA. Autoliquidació: 368
  • Tercer trimestre 2016. Operacions assimilades a les importacions: 380
  • Sol·licitud de devolució recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
  • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

  • Setembre 2016: 430

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Juliol 2016. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Juliol 2016. Grans empreses: 561, 562, 563
  • Setembre 2016: 548, 566, 581
  • Setembre 2016: 570, 580
  • Tercer trimestre 2016: 521, 522, 547
  • Tercer trimestre 2016. Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553
  • Tercer trimestre 2016: 582
  • Tercer trimestre 2016. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572

  Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

  • Setembre 2016. Grans empreses: 560
  • Tercer trimestre 2016. Llevat de grans empreses: 560

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Tercer trimestre 2016. Pagament fraccionat: 585

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Tercer trimestre 2016: 595

  FINS AL 31 D’OCTUBRE:

  NÚMERO D’IDENTIFICACIÓN FISCAL

 • Tercer trimestre 2016. Comptes i operacions dels quals titulars no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195
 • COMPTE CORRENT TRIBUTARI

 • Sol·licitud d’inclusió per a l’any 2017: CCT
 • La renúncia s’haurà de formular en el model de “sol·licitud d’inclusió/comunicació de renúncia al sistema de compte corrent en matèria tributària”
   

  Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
  Font informació: Agència Tributària
  Font imatge: Pixabay

  Calendari Fiscal Agost 2016

  Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal de Agost és el següent:

   

  FINS AL 1 D’AGOST:

  NÚMERO D’IDENTIFICACIÓN FISCAL
  Segon trimestre 2016. Comptes i operacions dels quals titulars no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

  IMPOST SOBRE DIPÒSITS EN LES ENTITATS DE CRÈDIT

  • Autoliquidació 2015: 411
  • Pagament a compte. Autoliquidació 2016: 410

  FINS AL 22 D’AGOST:
  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  • Juliol 2016. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

  IVA

  • Juliol 2016. Autoliquidació: 303
  • Juliol 2016. Grup d’entitats, model individual: 322
  • Juliol 2016. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre IVA i IGIC i altres operacions: 340
  • Juliol 2016. Grup d’entitats, model agregat: 353
  • Juliol 2016. Operacions assimilades a les importacions: 380

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Maig 2016. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Maig 2016. Grans empreses: 561, 562, 563
  • Juliol 2016: 548, 566, 581
  • Juliol 2016: 570, 580
  • Segon trimestre 2016. Llevat de grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Segon trimestre 2016. Llevat de grans empreses: 561, 562, 563
  • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

  • Juliol 2016. Grans empreses: 560

  FINS AL 31 D’AGOST:
  Es podran presentar els models 349 del IVA i 430 del Impost sobre les Primes d’Assegurances, del qual termini de presentació conclou el 20 de setembre.

   

  Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
  Font informació: Agència Tributària
  Font imatge: Pixabay