El paradigma actual del model econòmic basat en el concepte produir, usar i llençar comença a posar-se en dubte per ser substituït per l’economia circular.

El sistema econòmic vigent es basa en un model de producció i gestió dels recursos a curt termini, és a dir que potencia un consum efímer dels béns i serveis. La nova proposta, l’economia circular es basa en el model cíclic de la mateixa naturalesa i té en compte el desenvolupament sostenible, orientant el consum de productes i serveis a llarg termini.

Què vol dir el model cíclic de la naturalesa?
Quan parlem del model cíclic de la naturalesa remarquem el procés natural de l’ecosistema: tots els elements tenen la seva funció de manera continuada i un cop deixen de fer la seva funció són reutilitzats, i gràcies a les seves propietats són aprofitats pel mateix medi.
Dins el model cíclic de la naturalesa no existeixen deixalles ni elements que no siguin biodegradables.

Què és l’economia circular?
L’economia circular és un concepte econòmic basat en el model cíclic de la naturalesa, d’aquesta manera el que planteja és implementar un sistema d’aprofitament de recursos per reduir l’impacte en el medi ambient i en la societat en general.
Reduir, reutilitzar i reciclar serien els principis bàsics de l’economia circular. Buscar la minimització de la producció de productes per satisfer el consum responsable, apostar per la reutilització dels elements utilitzats, sobretots d’aquells que les seves propietats no puguin ser absorbides pel medi. I per últim, reciclar tots els elements que puguin ser transformats evitant l’impacte mediambiental.

Aquesta nova economia sosté que és necessari utilitzar en major part, materials biodegradables en tots els processos possibles de la fabricació, ja que aquests sempre podran retornar al medi sense causar danys.

Malauradament, continuem produint béns de consum que s’allunyen dels materials ecològics i fem servir els anomenats nutrients tècnics: components electrònics, metàl.lics, bateries i una llista infinita. Actualment, hi ha una abundància de nutrients tècnics en el sistema de producció que no poden ser retornats a la biosfera.

Beneficis per a tothom
Amb aquest model econòmic s’aconsegueix donar més importància als aspectes socials i mediambientals, tot i que no oblida els aspecte econòmics. S’ha pogut comprovar que les empreses que han posat en marxar l’economia circular han aconseguit major rendibilitat en els seus costos mitjançant els processos de reutilització dels recursos. També, els preus de la producció es redueixen, fet que comporta que el preu final també tingui descomptes, beneficiant el consumidor.

Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font informació:

http://economiacircular.org/ – http://www.sostenibilidad.com/economia-circular-que-es
Font imatge: Pixabay
0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta