Calendari Fiscal Octubre 2016

Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal d’octubre és el següent:

FINS AL 20 D’OCTUBRE:

RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.
Setembre 2016. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
Tercer trimestre 2016: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136

IVA

 • Setembre 2016. Autoliquidació: 303
 • Setembre 2016. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Setembre 2016. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i IGIC i altres operacions: 340
 • Setembre 2016. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Setembre 2016. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Setembre 2016. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Tercer trimestre 2016. Autoliquidació: 303
 • Tercer trimestre 2016. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Tercer trimestre 2016. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Tercer trimestre 2016. Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l’IVA. Autoliquidació: 368
 • Tercer trimestre 2016. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Setembre 2016: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Juliol 2016. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Juliol 2016. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Setembre 2016: 548, 566, 581
 • Setembre 2016: 570, 580
 • Tercer trimestre 2016: 521, 522, 547
 • Tercer trimestre 2016. Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553
 • Tercer trimestre 2016: 582
 • Tercer trimestre 2016. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Setembre 2016. Grans empreses: 560
 • Tercer trimestre 2016. Llevat de grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Tercer trimestre 2016. Pagament fraccionat: 585

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Tercer trimestre 2016: 595

FINS AL 31 D’OCTUBRE:

NÚMERO D’IDENTIFICACIÓN FISCAL

 • Tercer trimestre 2016. Comptes i operacions dels quals titulars no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195
 • COMPTE CORRENT TRIBUTARI

 • Sol·licitud d’inclusió per a l’any 2017: CCT
 • La renúncia s’haurà de formular en el model de “sol·licitud d’inclusió/comunicació de renúncia al sistema de compte corrent en matèria tributària”
   

  Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
  Font informació: Agència Tributària
  Font imatge: Pixabay
  0 comentarios

  Dejar un comentario

  ¿Quieres unirte a la conversación?
  Siéntete libre de contribuir!

  Deja una respuesta