Declaració de la renda 2014, assessoria fiscal girona

L’esborrany pot tenir incorreccions, revisar-ho bé és la teva responsabilitat.

L’Agència Tributària remet més de 23 milions d’esborranys i dades fiscals als contribuents, aquests s’elaboren amb dades de tercers, per tant es probable que hi hagin dades que no estiguin incloses.

La responsabilitat de presentar un esborrany amb errors sempre serà del contribuent, per tant es convenient que el reviseu a consciència, a continuació us enumerem els errors més comuns que conté l’esborrany de l’IRPF:

Canvis en la vida familiar:

El matrimoni, el divorci i tenir fills, tenen efectes en la declaració de l’IRPF i és possible que l’Agència Tributària no els hagi inclòs en l’esborrany. També cal tenir en compte que les mares treballadores tenen dret a 1.200 euros anuals.

Subvencions i ajudes públiques.

Es convenient recordar que rebre ajuts públics com una subvenció autonòmica per la compra d’un habitatge o diners procedents del pla PIVE per la compra d’un vehicle, en termes fiscals representen un guany patrimonial i per tant s’han d’incloure en la declaració. En molts casos l’esborrany no ho inclou i es habitual que al cap d’un parell d’anys Hisenda comuniqui al contribuint l’omissió i la corresponent multa.

Deducció per habitatge.

L’any 2013 es va suprimir la deducció per inversió en habitatge habitual, tot i que es manté per a aquells que van comprar amb anterioritat i segueixen pagant la hipoteca. En aquest cas, és important revisar que efectivament l’esborrany inclou el benefici fiscal i verificar amb l’entitat financera els pagaments realitzats. La deducció ascendeix al 15% dels diners destinats a pagar el préstec hipotecari amb un límit de 9.040 euros.

Lloguers.

Un contribuent ha de tributar pels beneficis que aconsegueix pel lloguer d’un habitatge o immoble. Aquesta informació no se sol incloure en l’esborrany que envia l’Agència Tributària.

Així mateix, un contribuent que paga un lloguer per la que es la seva vivenda habitual, en el cas de complir els requisits, es pot deduir aquest arrendament amb un límit de 9.040€,. Aquesta informació no ve recollida a l’esborrany.


Referències cadastrals.

Les segones i ulteriors habitatges no afectes a activitats econòmiques generen a efectes fiscals una imputació immobiliària. Així, el propietari tributa per l’1,1% dels immobles el valor cadastral va ser revisat amb posterioritat al 1 de gener del 1994 o al 2% si la darrera modificació va ser anterior a aquesta data. Cal comprovar que l’Agència Tributària anota correctament el valor cadastral i aplica el tipus que correspon. És important tenir en compte que fins a dos garatges adquirits amb l’habitatge habitual no són objecte d’imputació immobiliari. No obstant això, no és estrany que l’esborrany no tingui en compte aquesta circumstància.

Declaració conjunta.

Els contribuents que presenten una declaració conjunta han de prestar especial atenció a la supervisió de l’esborrany per comprovar que les desgravacions a les que es té dret s’han imputat correctament.

Quotes sindicals i/o col·legials

Tan les quotes sindicals com les quotes col·legials no apareixen en l’esborrany i també son motius de deducció.

Donacions a organitzacions i/o associacions sense ànim de lucre

Les donacions a organitzacions sense ànim de lucre estan exemptes fins a determinat límit en l’IRPF, és probable que no estiguin incloses en l’esborrany.

Deduccions autonòmiques.

Les comunitats autònomes tenen una àmplia competència en l’IRPF i estableixen deduccions i exempcions pròpies. És responsabilitat del contribuent revisar si té dret a algunes d’elles perquè és probable que l’esborrany no les inclogui.

Pensions.

Les aportacions a plans de pensions generen el dret de reduir la base imposable de l’impost. La reducció té un límit de 10.000 euros amb caràcter general i que ascendeix a 12.500 euros per als que superin aquesta edat. És recomanable revisar si l’Agència Tributària l’ha inclòs.

Esperem que amb aquest petit resum us hagi quedat una mica més clar, en tot cas per qualsevol consulta no dubteu en contactar amb nosaltres.

Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria Girona.
Font informació: Cinco Días
Font imatge: Pixabay
0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta