calendari fiscal gener 2018

Calendari Fiscal Octubre 2017 Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal d’octubre és el següent:

Fins al 2 d’octubre
IVA

 • Agost 2017. Autoliquidació: 303
 • Agost 2017. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Agost 2017. Grup d’entitats, model agregat: 353

Fins al 20 d’octubre
RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Setembre 2017. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
 • Tercer trimestre 2017: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136

Pagaments fraccionats Renda
Tercer trimestre 2017:

 • Estimació directa: 130
 • Estimació objectiva: 131

Pagaments fraccionats Societats i Establiments Permanents de no Residents
Exercici en curs:

 • Règim general: 202
 • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

IVA

 • Setembre 2017. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IGIC i altres operacions: 340
 • Setembre 2017. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Setembre 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Tercer trimestre 2017. Autoliquidació: 303
 • Tercer trimestre 2017. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Tercer trimestre 2017. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Tercer trimestre 2017. Servicis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l’IVA Autoliquidació: 368
 • Tercer trimestre 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució de recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341
 • IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Setembre 2017: 430
 • IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Juliol 2017. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Juliol 2017. Grans empreses: 561, 562, 563
  • Setembre 2017: 548, 566, 581
  • Setembre 2017: 570, 580
  • Tercer trimestre 2017: 521, 522, 547
  • Tercer trimestre 2017. Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553
  • Tercer trimestre 2017: 582
  • Tercer trimestre 2017. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572

  Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

  • Setembre 2017. Grans empreses: 560
  • Tercer trimestre 2017. Excepte grans empreses: 560

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Tercer trimestre 2017. Pagament fraccionat: 585
  • Pagament fraccionat 2017: 589

  IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

  • Tercer trimestre 2017: 595

  Fins al 30 d’octubre
  IVA

  • Setembre 2017. Autoliquidació: 303
  • Setembre 2017. Grup d’entitats, model individual: 322
  • Setembre 2017. Grup d’entitats, model agregat: 353

  Fins al 31 d’octubre
  NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ FISCAL

 • Tercer trimestre 2017. Comptes i operacions dels quals titulars no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195
 • COMPTE CORRENT TRIBUTARI

 • Sol·licitud d’inclusió per a l’any 2017: CCT
  La renúncia s’haurà de formular en el model de “sol·licitud d’inclusió/comunicació de renúncia al sistema de compte corrent en matèria tributària”
 •  

  Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
  Font informació: Agència Tributària
  Font imatge: Pixabay
0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta