Entradas

Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal de desembre és el següent:

Fins al 20 de desembre
RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Novembre 2017. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents
Exercici en curs:

 • Règim general: 202
 • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

IVA

 • Novembre 2017. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IGIC i altres operacions: 340
 • Novembre 2017. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Novembre 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Novembre 2017: 430
 • IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Setembre 2017. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Setembre 2017. Grans empreses: 561, 562, 563
  • Novembre 2017: 548, 566, 581
  • Novembre 2017: 570, 580

  Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Novembre 2017. Grans empreses: 560
 • IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Pagament fraccionat: 584
  • Any 2016. Declaració informativa anual operacions amb contribuents: 591

   

  Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
  Font informació: Agència Tributària
  Font imatge: Pixabay

  Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal de novembre és el següent:

  Fins al 6 de novembre
  RENDA

  • Ingrés del segon termini de la declaració anual de 2016, si es va fraccionar el pagament: 102

  Fins al 20 de novembre
  RENDA I SOCIETATS
  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  • Octubre 2017. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

  IVA

  • Octubre 2017. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IGIC i altres operacions: 340
  • Octubre 2017. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
  • Octubre 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

  • Octubre 2017: 430

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Agost 2017. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Agost 2017. Grans empreses: 561, 562, 563
  • Octubre 2017: 548, 566, 581
  • Octubre 2017: 570, 580
  • Tercer trimestre 2017. Excepte grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Tercer trimestre 2017. Excepte grans empreses: 561, 562, 563

  Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

  • Octubre 2017. Grans empreses: 560

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Tercer trimestre 2017. Pagament fraccionat: 583

  Fins al 30 de novembre
  IVA

  • Octubre 2017. Autoliquidació: 303
  • Octubre 2017. Grup d’entitats, model individual: 322
  • Octubre 2017. Grup d’entitats, model agregat: 353
  • Sol·licitud d’inscripció/baixa. Registre de devolució mensual: 036
  • Sol·licitud aplicació règim de deducció comú per a sectors diferenciats per a 2017: sense model
  • SII: Opció o renúncia per la gestió electrònica dels llibres registre: 036
  • SII. Comunicació de l’opció / renúncia per la facturació pels destinataris de les operacions o tercers: 036

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Any 2016. Autoliquidació: 583

   

  Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
  Font informació: Agència Tributària
  Font imatge: Pixabay

  Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal de setembre és el següent:
  RENDA I SOCIETATS
  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Agost 2017. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
 • IVA

  • Agost 2017. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IGIC i altres operacions: 340
  • Juliol i agost 2017. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
  • Agost 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380
   • IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

   • Juliol i agost 2017: 430
   • IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

    • Juny 2017. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
    • Juny 2017. Grans empreses: 561, 562, 563
    • Agost 2017: 548, 566, 581
    • Agost 2017: 570, 580
    • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

     IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

    • Agost 2017. Grans empreses: 560
    • IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

     • egon trimestre 2017. Pagament fraccionat: 583
     • Segon quadrimestre 2017. Autoliquidació: 587
     Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
     Font informació: Agència Tributària
     Font imatge: Pixabay

  Fins al 20 de juny
  RENDA I SOCIETATS
  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  • Maig 2017. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

  IVA

  • Maig 2017. Autoliquidació: 303
  • Maig 2017. Grup d’entitats, model individual: 322
  • Maig 2017. Declaració d’operacions incloses en els llibres de registre d’IVA, IGIC i altres operacions: 340
  • Maig 2017. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
  • Maig 2017. Grup d’entitats, model agregat: 353
  • Maig 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

  • Maig 2017: 430

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Març 2017. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Març 2017. Grans empreses: 561, 562, 563
  • Maig 2017: 548, 566, 581
  • Maig 2017: 570, 580

  Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

  • Maig 2017. Grans empreses: 560

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Pagament fraccionat 2017: 584

  Fins al 26 de juny

  RENDA I PATRIMONI

  • Esborrany i declaració anual 2016 amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte: D-100, D-714

  Fins al 30 de juny
  RENDA I PATRIMONI

  • Declaració anual 2016 amb resultat a tornar, renúncia a la devolució, negatiu i a ingressar sense domiciliació: D-100, D-714
  • Règim especial de tributació per l’Impost sobre la Renda de no Residents per a treballadors desplaçats 2016: 151

  DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D’AJUDES REBUDES EN EL MARCO DEL REF DE CANARIAS Y OTRAS AYUDAS D’ESTADO POR CONTRIBUYENTES DE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS O DE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

  • Any 2016: 282

  IVA

  • SII. Opció per la gestió electrònica dels llibres registre: 036
  • SII. Comunicació de l’opció per la facturació pels destinataris de les operacions o tercers: 036

   

  Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
  Font informació: Agència Tributària
  Font imatge: Pixabay

  Calendari Fiscal Maig 2017

  Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal de maig és el següent:

  NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ FISCAL
  Primer trimestre 2017. Comptes i operacions dels quals titulars no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

  Fins al 2 de maig
  NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ FISCAL
  Primer trimestre 2017. Comptes i operacions dels quals titulars no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

  Des de l’11 de maig fins al 30 de juny.
  RENDA
  Presentació en entitats col·laboradores, comunitats autònomes i oficines de l’AEAT de la declaració anual 2016: D-100
  Amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte fins al 26 de juny.

  Fins al 22 de maig

  RENDA I SOCIETATS
  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  • Abril 2017. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

  IVA

  • Abril 2017. Autoliquidació: 303
  • Abril 2017. Grup d’entitats, model individual: 322
  • Abril 2017. Declaració d’operacions incloses en els llibres de registre d’IVA, IGIC i altres operacions: 340
  • Abril 2017. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
  • Abril 2017. Grup d’entitats, model agregat: 353
  • Abril 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

  • Abril 2017: 430

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Febrer 2017. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Febrer 2017. Grans empreses: 561, 562, 563
  • Abril 2017: 548, 566, 581
  • Abril 2017: 570, 580
  • Primer trimestre 2017. Excepte grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Primer trimestre 2017. Excepte grans empreses: 561, 562, 563

  Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

  • Abril 2017. Grans empreses: 560

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Primer trimestre 2017. Pagament fraccionat: 583
  • Primer quadrimestre 2017. Autoliquidació: 587

  Fins al 31 de maig

  DECLARACIÓ ANUAL DE COMPTES FINANCERS EN L’ÀMBIT DE L’ASSISTÈNCIA MÚTUA

  • Any 2016: 289

  DECLARACIÓ ANUAL DE COMPTES FINANCERS DE DETERMINADES PERSONES NORD-AMERICANES

  • Any 2016: 290
  Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
  Font informació: Agència Tributària
  Font imatge: Pixabay

  Calendari Fiscal Abril 2017

  Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal d’abril és el següent:

  RENDA I PATRIMONI
  Presentació per Internet de l’esborrany de Renda i de les declaracions de Renda 2016 i Patrimoni 2016
  Amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte fins al 26 de juny

  A PARTIR DEL 5 DE MARÇ FINS AL 30 DE JUNY:

  RENDA I SOCIETATS
  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  • Març 2017. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
  • Primer trimestre 2017: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136

  Pagaments fraccionats Renda
  Primer trimestre 2017:

  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131

  Pagaments fraccionats de societats i establiments permanents de no residents

  Exercici en curs:

 • Règim general: 202
 • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222


 • IVA

  • Març 2017. Autoliquidació: 303
  • Març 2017. Grup d’entitats, model individual: 322
  • Març 2017. Declaració d’operacions incloses en els llibres de registre d’IVA, IGIC i altres operacions: 340
  • Març 2017. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
  • Març 2017. Grup d’entitats, model agregat: 353
  • Març 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380
  • Primer trimestre 2017. Autoliquidació: 303
  • Primer trimestre 2017. Declaració-liquidació no periòdica: 309
  • Primer trimestre 2017. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
  • Primer trimestre 2017. Servicis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l’IVA. Autoliquidació: 368
  • Primer trimestre 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380
  • Sol·licitud de devolució de recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
  • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

  • Març 2017: 430

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Gener 2017. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Gener 2017. Grans empreses: 561, 562, 563
  • Març 2017: 548, 566, 581
  • Març 2017: 570, 580
  • Primer trimestre 2017: 521, 522, 547
  • Primer trimestre 2017. Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553
  • Primer trimestre 2017: 582
  • Primer trimestre 2017. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572

  Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

  • Març 2017. Grans empreses: 560
  • Primer trimestre 2017. Excepte grans empreses: 560
  • Any 2016. Autoliquidació anual: 560

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Primer trimestre 2017. Pagament fraccionat: 585
  • Any 2016. autoliquidació anual: 589

  IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

  • Primer trimestre 2017: 595
  Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
  Font informació: Agència Tributària
  Font imatge: Pixabay

  Calendari Fiscal Març 2017

  Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal de març és el següent:

  FINS AL 20 DE MARÇ:

  RENDA I SOCIETATS
  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.
  Febrer 2017. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

  IVA

  • Febrer 2017. Autoliquidació: 303
  • Febrer 2017. Grup d’entitats, model individual: 322
  • Febrer 2017. Declaració d’operacions incloses en els llibres de registre d’IVA, IGIC i altres operacions: 340
  • Febrer 2017. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
  • Febrer 2017. Grup d’entitats, model agregat: 353
  • Febrer 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

  • Febrer 2017: 430

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

   • Desembre 2016. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
   • Desembre 2016. Grans empreses: 561, 562, 563
   • Gener 2017: 548, 566, 581
   • Febrer 2017: 570, 580

  Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

  • Quart trimestre 2016. Llevat de grans empreses: 561, 562, 563

  Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510
  IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

  • Febrer 2017. Grans empreses: 560

  FINS AL 30 DE MARÇ:

  IMPOST MEDIAMBIENTALS

  • Any 2016. Declaració recapitulativa d’operacions amb gasos fluorats d’efecte hivernacle: 586

  FINS AL 31 DE MARÇ
  DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D’IMPOSICIONS, DISPOSICIONS DE FONS I DELS COBRAMENTS DE QUALSEVOL DOCUMENT

  • Any 2016: 171

  DECLARACIÓ INFORMATIVA DE VALORS, ASSEGURANCES I RENDES

  • Any 2016: 189

  DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE CLIENTS PERCEPTORS DE BENEFICIS DISTRIBUÏTS PER INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL·LECTIVA ESPANYOLES, AIXÍ COM D’AQUELLS PER COMPTE DELS QUALS L’ENTITAT COMERCIALITZADORA HAGI EFECTUAT REEMBORSAMENTS O TRANSMISSIONS D’ACCIONS O PARTICIPACIONS

  • Any 2016: 294

  DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE CLIENTS AMB POSICIÓ INVERSORA EN INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL·LECTIVA ESPANYOLES, REFERIDA A DATA 31 DE DESEMBRE DE L’EXERCICI, EN ELS SUPÒSITS DE COMERCIALITZACIÓ TRANSFRONTERERA D’ACCIONS O PARTICIPACIONS EN INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL·LECTIVA ESPANYOLES

  • Any 2016: 295

  IMPOST SOBRE HIDROCARBURS

  • Any 2016. Relació anual de destinataris de productes de la tarifa segona: 512
  • Any 2016. Relació anual de quilòmetres realitzats

  DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE BÉNS I DRETS A L’ESTRANGER

  • Any 2016: 720

   

  Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
  Font informació: Agència Tributària
  Font imatge: Pixabay

  Calendari Fiscal Gener 2017

  Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal de gener és el següent:

  FINS AL 20 DE GENER:

  RENDA I SOCIETATS
  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.
  Desembre 2016. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
  Quart trimestre 2016: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136

  IVA

  • Comunicació d’incorporacions en el mes de desembre, règim especial del grup d’entitats: 039
  • Quart trimestre 2016: Serveis via electrònica: 368
  • 340

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

  • Desembre 2016: 430
  • Resum anual 2016: 480

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Octubre 2016. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Octubre 2016. Grans empreses: 561, 562, 563
  • Desembre 2016: 548, 566, 581
  • Desembre 2016: 570, 580
  • Quart trimestre 2016: 521, 522, 547
  • Quart trimestre 2016. Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553
  • Quart trimestre 2016: 582
  • Quart trimestre 2016. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572

  Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

  • Desembre 2016. Grans empreses: 560
  • Quart trimestre 2016. Llevat de grans empreses: 560

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Any 2016. Autoliquidació anual per la producció de residus radioactius resultants de la generació d’energia nucleoeléctrica: 584
  • Any 2016. Autoliquidació anual: 585
  • Tercer quadrimestre 2016. Autoliquidació: 587

  IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

  • Quart trimestre 2016: 595
  • Any 2016. Declaració anual d’operacions: 596

   

  FINS AL 30 DE GENER:

  RENDES
  Pagaments fraccionats renda.
  Quart trimestre 2016.

  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131

  IVA

  • Desembre 2016. Autoliquidació: 303
  • Desembre 2016. Grup d’entitats, model individual: 322
  • Desembre 2016. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i IGIC i altres operacions: 340
  • Desembre 2016. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
  • Desembre 2016. Grup d’entitats, model agregat: 353
  • Desembre 2016 (o any 2016). Operacions assimilades a les importacions: 380
  • Quart trimestre 2016. Autoliquidació: 303
  • Quart trimestre 2016. Declaració-liquidació no periòdica: 309
  • Quart trimestre (o any 2016). Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
  • Quart trimestre 2016. Operacions assimilades a les importacions: 380
  • Resum anual 2016: 390
  • Sol·licitud de devoluciónrecargo d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
  • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341
  • Opció o revocació de l’aplicació prorrata especial per a 2017 i següents, si s’inici l’activitat en l’últim trimestre de 2016: 036/037
  • Sol·licitud d’aplicació del percentatge provisional de deducció diferent del fixat com a definitiu l’any precedent: sense model

  FINS AL 31 DE GENER:
  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • RENDA I SOCIETATS
 • Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Resum anual 2016: 180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196, 270
 • IVA
  Sol·licitud d’aplicació del percentatge provisional de deducció diferent del fixat com a definitiu l’any precedent: sense model.

  DECLARACIÓ INFORMATIVA DE CERTIFICACIONS INDIVIDUALS EMESES ALS SOCIS O PARTÍCIPS D’ENTITATS DE NOVA O RECENT CREACIÓ

 • Resum anual 2016: 165
 • DECLARACIÓ INFORMATIVA DE PRÉSTECS I CRÈDITS I ALTRES OPERACIONS FINANCERES RELACIONADES AMB BÉNS IMMOBLES

 • Declaració anual 2016: 181
 • DONATIUS, DONACIONS I APORTACIONS REBUDES I DISPOSICIONS REALITZADES

 • Declaració anual 2016: 182
 • DECLARACIÓ INFORMATIVA D’ADQUISICIONS I ALIENACIONS D’ACCIONS I PARTICIPACIONS EN INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL·LECTIVA

 • Declaració anual 2016: 187
 • >OPERACIONS AMB ACTIUS FINANCERS

 • Declaració anual 2016: 198
 •   

  Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
  Font informació: Agència Tributària
  Font imatge: Pixabay

  Calendari Fiscal Novembre 2016

  Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal de novembre és el següent:

  FINS AL 21 DE NOVEMBRE:

  RENDA I SOCIETATS
  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.
  Octubre 2016. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

  IVA

  • Octubre 2016. Autoliquidació: 303
  • Octubre 2016. Grup d’entitats, model individual: 322/li>
  • Octubre 2016. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i IGIC i altres operacions: 340
  • Octubre 2016. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
  • Octubre 2016. Grup d’entitats, model agregat: 353
  • Octubre 2016. Operacions assimilades a les importacions: 380

   
  IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

  • Octubre 2016: 430

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Agost 2016. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Agost 2016. Grans empreses: 561, 562, 563
  • Octubre 2016: 548, 566, 581
  • Octubre 2016: 570, 580
  • Tercer trimestre 2016. Llevat de grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Tercer trimestre 2016. Llevat de grans empreses: 561, 562, 563

  Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

  • Octubre 2016. Grans empreses: 560

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Tercer trimestre 2016. Pagament fraccionat: 585

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Tercer trimestre 2016. Pagament fraccionat: 583

   

  FINS AL 30 DE NOVEMBRE:

  IVA

 • Sol·licitud d’inscripció/baixa. Registre de devolució mensual: 036
 • Sol·licitud aplicació règim de deducció comú per a sectors diferenciats per a 2016: sense model
 • IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Any 2015. Autoliquidació: 583
 •  

  Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
  Font informació: Agència Tributària
  Font imatge: Pixabay

  Calendari Fiscal Juny 2016

  Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal de Juny és el següent:

  FINS AL 20 DE JUNY:

  RENDA I SOCIETATS
  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  Maig 2016. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

  IVA

  • Maig 2016. Autoliquidació: 303
  • Maig 2016. Grup d’entitats, model individual: 322
  • Maig 2016. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i IGIC i altres operacions: 340
  • Maig 2016. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
  • Maig 2016. Grup d’entitats, model agregat: 353
  • Maig 2016. Operacions assimilades a les importacions: 380

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

  • Maig 2016: 430

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Març 2016. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Març 2016. Grans empreses: 561, 562, 563
  • Maig 2016: 548, 566, 581
  • Maig 2016: 570, 580

  Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

  IMPOSTOS ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

  • Maig 2016. Grans empreses: 560

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Pagament fraccionat: 584

  FINS AL 25 DE JUNY:
  RENDA I SOCIETATS

  • Esborrany i declaració anual 2015 amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte: D-100, D-714

  FINS AL 30 DE JUNY:
  RENDA I SOCIETATS

  • Esborrany i declaració anual 2015 amb resultat a tornar, renúncia a la devolució, negatiu i a ingressar sense domiciliació: D-100, D-714
  • Règim especial de tributació per l’Impost sobre la Renda de no Residents per a treballadors desplaçats 2015: 151

   
   

  Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
  Font informació: Agència Tributària
  Font imatge: Pixabay