Calendari Fiscal Gener 2017

Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal de gener és el següent:

FINS AL 20 DE GENER:

RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.
Desembre 2016. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
Quart trimestre 2016: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136

IVA

 • Comunicació d’incorporacions en el mes de desembre, règim especial del grup d’entitats: 039
 • Quart trimestre 2016: Serveis via electrònica: 368
 • 340

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Desembre 2016: 430
 • Resum anual 2016: 480

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Octubre 2016. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Octubre 2016. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Desembre 2016: 548, 566, 581
 • Desembre 2016: 570, 580
 • Quart trimestre 2016: 521, 522, 547
 • Quart trimestre 2016. Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553
 • Quart trimestre 2016: 582
 • Quart trimestre 2016. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Desembre 2016. Grans empreses: 560
 • Quart trimestre 2016. Llevat de grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Any 2016. Autoliquidació anual per la producció de residus radioactius resultants de la generació d’energia nucleoeléctrica: 584
 • Any 2016. Autoliquidació anual: 585
 • Tercer quadrimestre 2016. Autoliquidació: 587

IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

 • Quart trimestre 2016: 595
 • Any 2016. Declaració anual d’operacions: 596

 

FINS AL 30 DE GENER:

RENDES
Pagaments fraccionats renda.
Quart trimestre 2016.

 • Estimació directa: 130
 • Estimació objectiva: 131

IVA

 • Desembre 2016. Autoliquidació: 303
 • Desembre 2016. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Desembre 2016. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i IGIC i altres operacions: 340
 • Desembre 2016. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Desembre 2016. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Desembre 2016 (o any 2016). Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Quart trimestre 2016. Autoliquidació: 303
 • Quart trimestre 2016. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Quart trimestre (o any 2016). Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Quart trimestre 2016. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Resum anual 2016: 390
 • Sol·licitud de devoluciónrecargo d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341
 • Opció o revocació de l’aplicació prorrata especial per a 2017 i següents, si s’inici l’activitat en l’últim trimestre de 2016: 036/037
 • Sol·licitud d’aplicació del percentatge provisional de deducció diferent del fixat com a definitiu l’any precedent: sense model

FINS AL 31 DE GENER:
Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • RENDA I SOCIETATS
 • Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Resum anual 2016: 180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196, 270
 • IVA
  Sol·licitud d’aplicació del percentatge provisional de deducció diferent del fixat com a definitiu l’any precedent: sense model.

  DECLARACIÓ INFORMATIVA DE CERTIFICACIONS INDIVIDUALS EMESES ALS SOCIS O PARTÍCIPS D’ENTITATS DE NOVA O RECENT CREACIÓ

 • Resum anual 2016: 165
 • DECLARACIÓ INFORMATIVA DE PRÉSTECS I CRÈDITS I ALTRES OPERACIONS FINANCERES RELACIONADES AMB BÉNS IMMOBLES

 • Declaració anual 2016: 181
 • DONATIUS, DONACIONS I APORTACIONS REBUDES I DISPOSICIONS REALITZADES

 • Declaració anual 2016: 182
 • DECLARACIÓ INFORMATIVA D’ADQUISICIONS I ALIENACIONS D’ACCIONS I PARTICIPACIONS EN INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL·LECTIVA

 • Declaració anual 2016: 187
 • >OPERACIONS AMB ACTIUS FINANCERS

 • Declaració anual 2016: 198
 •   

  Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
  Font informació: Agència Tributària
  Font imatge: Pixabay
  0 comentarios

  Dejar un comentario

  ¿Quieres unirte a la conversación?
  Siéntete libre de contribuir!

  Deja una respuesta