calendari fiscal gener 2018

Calendari Fiscal Abril 2017

Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal d’abril és el següent:

RENDA I PATRIMONI
Presentació per Internet de l’esborrany de Renda i de les declaracions de Renda 2016 i Patrimoni 2016
Amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte fins al 26 de juny

A PARTIR DEL 5 DE MARÇ FINS AL 30 DE JUNY:

RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Març 2017. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
 • Primer trimestre 2017: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136

Pagaments fraccionats Renda
Primer trimestre 2017:

 • Estimació directa: 130
 • Estimació objectiva: 131

Pagaments fraccionats de societats i establiments permanents de no residents

Exercici en curs:

 • Règim general: 202
 • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222


 • IVA

  • Març 2017. Autoliquidació: 303
  • Març 2017. Grup d’entitats, model individual: 322
  • Març 2017. Declaració d’operacions incloses en els llibres de registre d’IVA, IGIC i altres operacions: 340
  • Març 2017. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
  • Març 2017. Grup d’entitats, model agregat: 353
  • Març 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380
  • Primer trimestre 2017. Autoliquidació: 303
  • Primer trimestre 2017. Declaració-liquidació no periòdica: 309
  • Primer trimestre 2017. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
  • Primer trimestre 2017. Servicis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l’IVA. Autoliquidació: 368
  • Primer trimestre 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380
  • Sol·licitud de devolució de recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
  • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

  • Març 2017: 430

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Gener 2017. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Gener 2017. Grans empreses: 561, 562, 563
  • Març 2017: 548, 566, 581
  • Març 2017: 570, 580
  • Primer trimestre 2017: 521, 522, 547
  • Primer trimestre 2017. Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553
  • Primer trimestre 2017: 582
  • Primer trimestre 2017. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572

  Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

  • Març 2017. Grans empreses: 560
  • Primer trimestre 2017. Excepte grans empreses: 560
  • Any 2016. Autoliquidació anual: 560

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Primer trimestre 2017. Pagament fraccionat: 585
  • Any 2016. autoliquidació anual: 589

  IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

  • Primer trimestre 2017: 595
  Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
  Font informació: Agència Tributària
  Font imatge: Pixabay
  0 comentarios

  Dejar un comentario

  ¿Quieres unirte a la conversación?
  Siéntete libre de contribuir!

  Deja una respuesta