calendari fiscal gener 2018

Calendari Fiscal Març 2017

Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal de març és el següent:

FINS AL 20 DE MARÇ:

RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.
Febrer 2017. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

IVA

 • Febrer 2017. Autoliquidació: 303
 • Febrer 2017. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Febrer 2017. Declaració d’operacions incloses en els llibres de registre d’IVA, IGIC i altres operacions: 340
 • Febrer 2017. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Febrer 2017. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Febrer 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Febrer 2017: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Desembre 2016. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Desembre 2016. Grans empreses: 561, 562, 563
  • Gener 2017: 548, 566, 581
  • Febrer 2017: 570, 580

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

 • Quart trimestre 2016. Llevat de grans empreses: 561, 562, 563

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510
IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Febrer 2017. Grans empreses: 560

FINS AL 30 DE MARÇ:

IMPOST MEDIAMBIENTALS

 • Any 2016. Declaració recapitulativa d’operacions amb gasos fluorats d’efecte hivernacle: 586

FINS AL 31 DE MARÇ
DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D’IMPOSICIONS, DISPOSICIONS DE FONS I DELS COBRAMENTS DE QUALSEVOL DOCUMENT

 • Any 2016: 171

DECLARACIÓ INFORMATIVA DE VALORS, ASSEGURANCES I RENDES

 • Any 2016: 189

DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE CLIENTS PERCEPTORS DE BENEFICIS DISTRIBUÏTS PER INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL·LECTIVA ESPANYOLES, AIXÍ COM D’AQUELLS PER COMPTE DELS QUALS L’ENTITAT COMERCIALITZADORA HAGI EFECTUAT REEMBORSAMENTS O TRANSMISSIONS D’ACCIONS O PARTICIPACIONS

 • Any 2016: 294

DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE CLIENTS AMB POSICIÓ INVERSORA EN INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL·LECTIVA ESPANYOLES, REFERIDA A DATA 31 DE DESEMBRE DE L’EXERCICI, EN ELS SUPÒSITS DE COMERCIALITZACIÓ TRANSFRONTERERA D’ACCIONS O PARTICIPACIONS EN INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL·LECTIVA ESPANYOLES

 • Any 2016: 295

IMPOST SOBRE HIDROCARBURS

 • Any 2016. Relació anual de destinataris de productes de la tarifa segona: 512
 • Any 2016. Relació anual de quilòmetres realitzats

DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE BÉNS I DRETS A L’ESTRANGER

 • Any 2016: 720

 

Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font informació: Agència Tributària
Font imatge: Pixabay
0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta