Calendari Fiscal Juliol 2016

Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal de Juliol és el següent:

FINS AL 20 DE JUlIOL:

RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

Juny 2016. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
Segon trimestre 2016: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136

Pagaments fraccionats renda
Segon trimestre 2016:
Estimació directa: 130
Estimació objectiva: 131

IVA

 • Juny 2016. Autoliquidació: 303
 • Juny 2016. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Juny 2016. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i IGIC i altres operacions: 340
 • Juny 2016. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Juny 2016. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Juny 2016. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Segon trimestre 2016. Autoliquidació: 303
 • Segon trimestre 2016. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Segon trimestre 2016. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Segon trimestre 2016. Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l’IVA. Autoliquidació: 368
 • Segon trimestre 2016. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
 • Reintegrament de compensacions en el Règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Juny 2016: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Abril 2016. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Abril 2016. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Juny 2016: 548, 566, 581
 • Juny 2016: 570, 580
 • Segon trimestre 2016: 521, 522, 547
 • Segon trimestre 2016. Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553
 • Segon trimestre 2016: 582
 • Segon trimestre 2016. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOSTOS ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Juny 2016. Grans empreses: 560
 • Segon trimestre 2016. Llevat de grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Segon trimestre 2016. Pagament fraccionat: 585

FINS AL 25 DE JULIOL:

IMPOST SOBRE SOCIETATS I IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS (ESTABLIMENTS PERMANENTS I ENTITATS EN ATRIBUCIÓ DE RENDES CONSTITUÏDES A L’ESTRANGER AMB PRESÈNCIA EN TERRITORI ESPANYOL)

 • Declaració anual 2015. Entitats del qual període impositiu coincideixi amb l’any natural: 200, 220
 • Resta d’entitats: en els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors al fi del període impositiu.

 

Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font informació: Agència Tributària
Font imatge: Pixabay
0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta