Entradas

Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal de desembre és el següent:

Fins al 20 de desembre
RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Novembre 2017. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents
Exercici en curs:

 • Règim general: 202
 • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

IVA

 • Novembre 2017. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IGIC i altres operacions: 340
 • Novembre 2017. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Novembre 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Novembre 2017: 430
 • IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Setembre 2017. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Setembre 2017. Grans empreses: 561, 562, 563
  • Novembre 2017: 548, 566, 581
  • Novembre 2017: 570, 580

  Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Novembre 2017. Grans empreses: 560
 • IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Pagament fraccionat: 584
  • Any 2016. Declaració informativa anual operacions amb contribuents: 591

   

  Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
  Font informació: Agència Tributària
  Font imatge: Pixabay

  Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal de novembre és el següent:

  Fins al 6 de novembre
  RENDA

  • Ingrés del segon termini de la declaració anual de 2016, si es va fraccionar el pagament: 102

  Fins al 20 de novembre
  RENDA I SOCIETATS
  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  • Octubre 2017. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

  IVA

  • Octubre 2017. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IGIC i altres operacions: 340
  • Octubre 2017. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
  • Octubre 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

  • Octubre 2017: 430

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Agost 2017. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Agost 2017. Grans empreses: 561, 562, 563
  • Octubre 2017: 548, 566, 581
  • Octubre 2017: 570, 580
  • Tercer trimestre 2017. Excepte grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Tercer trimestre 2017. Excepte grans empreses: 561, 562, 563

  Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

  • Octubre 2017. Grans empreses: 560

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Tercer trimestre 2017. Pagament fraccionat: 583

  Fins al 30 de novembre
  IVA

  • Octubre 2017. Autoliquidació: 303
  • Octubre 2017. Grup d’entitats, model individual: 322
  • Octubre 2017. Grup d’entitats, model agregat: 353
  • Sol·licitud d’inscripció/baixa. Registre de devolució mensual: 036
  • Sol·licitud aplicació règim de deducció comú per a sectors diferenciats per a 2017: sense model
  • SII: Opció o renúncia per la gestió electrònica dels llibres registre: 036
  • SII. Comunicació de l’opció / renúncia per la facturació pels destinataris de les operacions o tercers: 036

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Any 2016. Autoliquidació: 583

   

  Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
  Font informació: Agència Tributària
  Font imatge: Pixabay

  L’Agència Tributària té un termini màxim de sis mesos per a realitzar la devolució als contribuents.

  La Llei d’IRPF estableix que les devolucions s’han de fer abans del 31 de desembre de 2017 per als contribuents amb resultat negatiu, és a dir, que la declaració de la Renda els surt a retornar, des que acaba el termini de presentació de les declaracions (el 30 de juny), o des de la data de la presentació si la declaració va ser presentada fora de termini, per practicar, si escau, la liquidació provisional, que confirmi o rectifiqui l’import de la devolució sol·licitada pel contribuent.

  Encara no saps res?

  És habitual el retard del pagament per tenir deduccions que abans no es tinguessin com a naixement per fill, en ampliar els mínims familiars i personals, per deducció de lloguer (que desapareix en 2015 per als inquilins); també els guanys o pèrdues patrimonials en vendre un habitatge o resultat d’herències. O també per haver incorregut en despeses d’un habitatge que tinguéssim llogada i que hagin estat superiors als ingressos.

  Si és dels contribuents que no ha rebut encara la devolució sàpiga que pot consultar l’estat de la seva declaració de la renda a la pàgina web d’Hisenda, a l’apartat ‘Consulta Devolució’.

  D’acord amb la situació en la qual es troba el seu expedient a l’apartat “Estat de Tramitació” poden aparèixer diferents missatges: “La seva declaració s’està tramitant”, “La seva declaració s’està comprovant”, “La seva declaració ha estat tramitada pels òrgans de gestió Tributària, estimant-se conforme la devolució sol·licitada per vostè”, etcètera. Quan Hisenda realitza les comprovacions corresponents i la declaració sigui correcta, apareixerà el missatge indicant quan serà la data aproximada en què es realitzarà la devolució.

  Què passa si a l’estat de tramitació posa “A la seva declaració hi ha incidències que han de ser contrastades…” ?

  Si aquest és el missatge que li apareix al seu expedient, Hisenda li permet a través de l’esmentat sistema Verifica accelerar -o no- el pagament de la devolució.

  És una espècie de sistema en línia de conciliació només per als contribuents amb incidències en la seva renda i sempre que no declaressin activitats econòmiques en estimació directa (els treballadors per compte d’altri, tindrien accés, per exemple, si aquesta és la seva única font d’ingressos). Per accedir-hi cal de nou anar a consultar Devolució, accedir a l’expedient i entrar en l’opció Verifica (Correcció automàtica de declaracions). Aquí, se l’informa de les incidències i la possibilitat d’acceptar o no l’import minorat que li surt a Hisenda, respecte al declarat en la renda pel contribuent.

  Si s’accepta aquest menor import, l’Agència Tributària afirma que s’accelera el pagament corresponent. És un procés de verificació on l’usuari avança en diverses pantalles del sistema fins aconseguir data de pagament via notificació.

  No obstant això, el procés Verifica es pot interrompre (no donar-li la raó a Hisenda). Això permet optar per la comprovació tradicional de l’expedient; és a dir que l’Administració mogui fitxa i requereixi la pertinent documentació per la via habitual.

  En aquest cas -Incidència i desacord amb Hisenda-, a més del supòsit ja esmentat en què la devolució s’està tramitant, el contribuent pot optar per realitzar una consulta presencial a la seva Administració d’Hisenda.

   

  Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
  Font informació: Expansión.com y Finanzas.com
  Font imatge: Pixabay

  Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal de setembre és el següent:
  RENDA I SOCIETATS
  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Agost 2017. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
 • IVA

  • Agost 2017. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IGIC i altres operacions: 340
  • Juliol i agost 2017. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
  • Agost 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380
   • IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

   • Juliol i agost 2017: 430
   • IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

    • Juny 2017. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
    • Juny 2017. Grans empreses: 561, 562, 563
    • Agost 2017: 548, 566, 581
    • Agost 2017: 570, 580
    • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

     IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

    • Agost 2017. Grans empreses: 560
    • IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

     • egon trimestre 2017. Pagament fraccionat: 583
     • Segon quadrimestre 2017. Autoliquidació: 587
     Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
     Font informació: Agència Tributària
     Font imatge: Pixabay

  Calendari Fiscal Febrer 2017

  Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal de febrer és el següent:

  FINS AL 20 DE FEBRER:

  RENDA I SOCIETATS
  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.
  Gener 2017. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

  NÚMERO D’IDENTIFICACIÓN FISCAL

  • Quart trimestre 2016. Declaració trimestral de comptes i operacions dels quals titulars no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195
  • Declaració anual 2016. Identificació de les operacions amb xecs de les entitats de crèdit: 199

  IVA

  • Comunicació d’incorporacions en el mes de desembre, règim especial del grup d’entitats: 039
  • Quart trimestre 2016: Serveis via electrònica: 368
  • 340

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

  • Gener 2017. Autoliquidació: 303
  • Gener 2017. Grup d’entitats, model individual: 322
  • Gener 2017. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i IGIC i altres operacions: 340
  • Gener 2017 Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
  • Gener 2017. Grup d’entitats, model agregat: 353
  • Gener 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380

  PLANS, FONS DE PENSIONS, SISTEMES ALTERNATIUS, MUTUALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL, PLANS DE PREVISIÓ ASSEGURATS, PLANS INDIVIDUALS D’ESTALVI SISTEMÀTIC, PLANS DE PREVISIÓ SOCIAL EMPRESARIAL I ASSEGURANCES DE DEPENDÈNCIA

  • Declaració anual 2016: 345

  SUBVENCIONS, INDEMNITZACIONS O AJUDES D’ACTIVITATS AGRÍCOLES, RAMADERES O FORESTALS

  • Declaració anual 2016: 346

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

  • Gener 2017: 430

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Novembre 2016. Grans empreses: 561, 562, 563
  • Gener 2017: 548, 566, 581
  • Gener 2017: 570, 580
  • Quart trimestre 2016. Llevat de grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Quart trimestre 2016. Llevat de grans empreses: 561, 562, 563

  Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510
   

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

  • Gener 2017. Grans empreses: 560

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Quart trimestre 2016. Pagament fraccionat: 583

  FINS AL 28 DE FEBRER:

  IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
  Entitats l’exercici de les quals coincidisca amb l’any natural: opció/renúncia a l’opció per al càlcul dels pagaments fraccionats sobre la part de base imposable del període dels tres, nou o onze mesos de cada any natural: 036
  Si el període impositiu no coincideix amb l’any natural l’opció/renúncia a l’opció, s’exercirà en els primers dos mesos de cada exercici o entre l’inici de l’exercici i la fi del termini per efectuar el primer pagament fraccionat, si aquest termini és inferior a dos mesos.

  DECLARACIÓ ANUAL DE CONSUM D’ENERGIA ELÈCTRICA

  • Any 2016: 159

  DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D’OPERACIONS REALITZADES PER EMPRESARIS O PROFESSIONALS ADHERITS AL SISTEMA DE GESTIÓ DE COBRAMENTS A TRAVÉS DE TARGETES DE CRÈDIT O DÈBIT

  • Any 2016: 170

  DECLARACIÓ INFORMATIVA D’ENTITATS EN RÈGIM D’ATRIBUCIÓ DE RENDES

  • Any 2016: 184

  DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL DE PLANES D’ESTALVI A LLARG TERMINI

  • Any 2016: 280

  DECLARACIÓ ANUAL D’OPERACIONS AMB TERCERS

  • Any 2016: 347

    

  Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
  Font informació: Agència Tributària
  Font imatge: Pixabay

  Calendari Fiscal Juliol 2016

  Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal de Juliol és el següent:

  FINS AL 20 DE JUlIOL:

  RENDA I SOCIETATS
  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  Juny 2016. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
  Segon trimestre 2016: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136

  Pagaments fraccionats renda
  Segon trimestre 2016:
  Estimació directa: 130
  Estimació objectiva: 131

  IVA

  • Juny 2016. Autoliquidació: 303
  • Juny 2016. Grup d’entitats, model individual: 322
  • Juny 2016. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i IGIC i altres operacions: 340
  • Juny 2016. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
  • Juny 2016. Grup d’entitats, model agregat: 353
  • Juny 2016. Operacions assimilades a les importacions: 380
  • Segon trimestre 2016. Autoliquidació: 303
  • Segon trimestre 2016. Declaració-liquidació no periòdica: 309
  • Segon trimestre 2016. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
  • Segon trimestre 2016. Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l’IVA. Autoliquidació: 368
  • Segon trimestre 2016. Operacions assimilades a les importacions: 380
  • Sol·licitud de devolució recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
  • Reintegrament de compensacions en el Règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

  • Juny 2016: 430

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Abril 2016. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Abril 2016. Grans empreses: 561, 562, 563
  • Juny 2016: 548, 566, 581
  • Juny 2016: 570, 580
  • Segon trimestre 2016: 521, 522, 547
  • Segon trimestre 2016. Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553
  • Segon trimestre 2016: 582
  • Segon trimestre 2016. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572

  Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

  IMPOSTOS ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

  • Juny 2016. Grans empreses: 560
  • Segon trimestre 2016. Llevat de grans empreses: 560

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Segon trimestre 2016. Pagament fraccionat: 585

  FINS AL 25 DE JULIOL:

  IMPOST SOBRE SOCIETATS I IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS (ESTABLIMENTS PERMANENTS I ENTITATS EN ATRIBUCIÓ DE RENDES CONSTITUÏDES A L’ESTRANGER AMB PRESÈNCIA EN TERRITORI ESPANYOL)

  • Declaració anual 2015. Entitats del qual període impositiu coincideixi amb l’any natural: 200, 220
  • Resta d’entitats: en els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors al fi del període impositiu.

   

  Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
  Font informació: Agència Tributària
  Font imatge: Pixabay

  Ja està disponible la consulta, modificació i confirmació de l’esborrany

  Tal i com va informar l’Agència Tributària, ahir dimarts 7 d’abril va començar la campanya de Renda 2014 i ja es pot fer per Internet tant la presentació de la declaració com la modificació o confirmació de l’esborrany.

  Des d’aquesta data estan disponibles tots els serveis d’ajuda, com per exemple, l’obtenció del número de referència (RENØ) per a la presentació per Internet i per a la consulta modificació o confirmació de l’esborrany i el servei telefònic d’informació. També està disponible la possibilitat de confirmar o modificar esborranys per telèfon o SMS.

  Cal destacar que l’inici del termini per a la sol·licitud de cita prèvia per a la confecció de declaració i modificacions d’esborranys en oficines de l’Agència Tributària no es produirà fins al proper dia 6 de maig. L’inici del termini per a l’atenció presencial a oficines i per a la presentació de declaracions i esborranys en paper comença el 11 de maig.

  Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria Girona.
  Font informació: Agència Tributària
  Font imatge: Pixabay