Al llarg de l’any és important que anem analitzant quina és la situació del nostre negoci a en l’àmbit fiscal. A vegades el no fer aquest seguiment pots arribar a final d’any amb una situació de descontrol que et pot fer que hagis de pagar més del compte, perdre deduccions o tenir problemes en el moment de realitzar la declaració, a l’any següent.

Encara que al llarg de l’any no hagis fet un seguiment detallat, ara aquestes setmanes finals es pot fer un repàs de la situació fiscal per aplicar mesures.
Destaquem els aspectes principals que es poden tenir en compte:

1.- Controlar els imports que hem pagat o estem pagant. El nostre sistema fiscal de guanys està basat a rebre els pagaments dels impostos per avançat. Aquests pagaments d’impostos són les retencions a compte que es mostren a les nòmines, a les factures o en els interessos de comptes i dipòsits. Actuen com a bestretes del que haurem de pagar, per això el que pot passar és que siguin insuficients en funció als nostres guanys, o del cas contrari que hàgim pagat una quantitat major i per aquest motiu, tinguem el dret que ens retornin aquesta part avançada.

2.- Deduccions per aportacions a plans de pensió o jubilació. Un exemple molt clar és contractar plans de pensions i altres productes de prevenció de la jubilació. Aquests permeten una reducció imposable de l’impost. Tot i així, existeixen uns límits en funció dels teus ingressos o activitats professionals.

Per tant, el primer pas és plantejar-nos si ens interessa fer una aportació extra.
L’import aportat ens farà disminuir la quantitat total dels nostres impostos, i fins i tot podem arribar a aconseguir que la declaració sigui negativa.

3.- Analitzar totes les deduccions i justificar-les. És important saber a nivell autonòmic les deduccions que pots tenir en compte. Tot i que fem una sola declaració, podem distribuir-nos la quantitat a pagar en diferents parts. Les deduccions de tot tipus i de les variables en funció de la comunitat poden ser des de llibres de text, assegurances sanitàries, cursos d’idiomes, etc. Hi ha moltes opcions i a vegades no es tenen en compte.
És important, conèixer en què consisteixen, i si podem tenir en compte alguna deducció. Això si, cal tenir la informació necessària que les justifiquin per tal de presentar-les a la declaració de l’any següent, per exemple les factures de la despesa.

4.- Els mesos de novembre i desembre revisar les retencions de les nòmines. La retenció mínima obligatòria és del 2%. Per això, en la majoria dels casos aquesta retenció és insuficient perquè després s’ha de pagar una quantitat més elevada a la declaració. Parlant en termes financers és molt més òptim pagar més a més petites quantitats i liquidar més tard (de maig a juny de l’any següent quan es liquiden els impostos). En aquest cas, el que hem de tenir en compte és que en tenir els diners disponibles realitzar el pagament. També, l’Agència Tributària ens ofereix un avantatge addicional, ja que podem ajornar un 40% fins al mes de novembre sense costos ni interessos.

Tot i així, el més recomanable pel contribuent és que amb ajuda d’un professional mes a mes es revisi tots els pagaments i les possibilitats de les diferents deduccions que t’ajudaran a pagar menys any rere any.

Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font informació: Cincodías
Font imatge: Pixabay
0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta