calendari fiscal gener 2018

Calendari Fiscal Febrer 2017

Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal de febrer és el següent:

FINS AL 20 DE FEBRER:

RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.
Gener 2017. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

NÚMERO D’IDENTIFICACIÓN FISCAL

 • Quart trimestre 2016. Declaració trimestral de comptes i operacions dels quals titulars no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195
 • Declaració anual 2016. Identificació de les operacions amb xecs de les entitats de crèdit: 199

IVA

 • Comunicació d’incorporacions en el mes de desembre, règim especial del grup d’entitats: 039
 • Quart trimestre 2016: Serveis via electrònica: 368
 • 340

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Gener 2017. Autoliquidació: 303
 • Gener 2017. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Gener 2017. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i IGIC i altres operacions: 340
 • Gener 2017 Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Gener 2017. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Gener 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380

PLANS, FONS DE PENSIONS, SISTEMES ALTERNATIUS, MUTUALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL, PLANS DE PREVISIÓ ASSEGURATS, PLANS INDIVIDUALS D’ESTALVI SISTEMÀTIC, PLANS DE PREVISIÓ SOCIAL EMPRESARIAL I ASSEGURANCES DE DEPENDÈNCIA

 • Declaració anual 2016: 345

SUBVENCIONS, INDEMNITZACIONS O AJUDES D’ACTIVITATS AGRÍCOLES, RAMADERES O FORESTALS

 • Declaració anual 2016: 346

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Gener 2017: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Novembre 2016. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Gener 2017: 548, 566, 581
 • Gener 2017: 570, 580
 • Quart trimestre 2016. Llevat de grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Quart trimestre 2016. Llevat de grans empreses: 561, 562, 563

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510
 

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Gener 2017. Grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Quart trimestre 2016. Pagament fraccionat: 583

FINS AL 28 DE FEBRER:

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
Entitats l’exercici de les quals coincidisca amb l’any natural: opció/renúncia a l’opció per al càlcul dels pagaments fraccionats sobre la part de base imposable del període dels tres, nou o onze mesos de cada any natural: 036
Si el període impositiu no coincideix amb l’any natural l’opció/renúncia a l’opció, s’exercirà en els primers dos mesos de cada exercici o entre l’inici de l’exercici i la fi del termini per efectuar el primer pagament fraccionat, si aquest termini és inferior a dos mesos.

DECLARACIÓ ANUAL DE CONSUM D’ENERGIA ELÈCTRICA

 • Any 2016: 159

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D’OPERACIONS REALITZADES PER EMPRESARIS O PROFESSIONALS ADHERITS AL SISTEMA DE GESTIÓ DE COBRAMENTS A TRAVÉS DE TARGETES DE CRÈDIT O DÈBIT

 • Any 2016: 170

DECLARACIÓ INFORMATIVA D’ENTITATS EN RÈGIM D’ATRIBUCIÓ DE RENDES

 • Any 2016: 184

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL DE PLANES D’ESTALVI A LLARG TERMINI

 • Any 2016: 280

DECLARACIÓ ANUAL D’OPERACIONS AMB TERCERS

 • Any 2016: 347

  

Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font informació: Agència Tributària
Font imatge: Pixabay
0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta