Entradas

Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal de novembre és el següent:

Fins al 6 de novembre
RENDA

 • Ingrés del segon termini de la declaració anual de 2016, si es va fraccionar el pagament: 102

Fins al 20 de novembre
RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Octubre 2017. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

IVA

 • Octubre 2017. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IGIC i altres operacions: 340
 • Octubre 2017. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Octubre 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Octubre 2017: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Agost 2017. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Agost 2017. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Octubre 2017: 548, 566, 581
 • Octubre 2017: 570, 580
 • Tercer trimestre 2017. Excepte grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Tercer trimestre 2017. Excepte grans empreses: 561, 562, 563

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Octubre 2017. Grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Tercer trimestre 2017. Pagament fraccionat: 583

Fins al 30 de novembre
IVA

 • Octubre 2017. Autoliquidació: 303
 • Octubre 2017. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Octubre 2017. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Sol·licitud d’inscripció/baixa. Registre de devolució mensual: 036
 • Sol·licitud aplicació règim de deducció comú per a sectors diferenciats per a 2017: sense model
 • SII: Opció o renúncia per la gestió electrònica dels llibres registre: 036
 • SII. Comunicació de l’opció / renúncia per la facturació pels destinataris de les operacions o tercers: 036

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Any 2016. Autoliquidació: 583

 

Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font informació: Agència Tributària
Font imatge: Pixabay

Un cop tens clar que vols començar el teu negoci, que no et tiri enrere els aspectes legals que envolten la creació i llançament de crear una nova empresa.
És veritat, que a l’inici hauràs de prendre moltes decisions que poden portar-te problemes en un futur, per això és molt important tenir clar les decisions que prens.

En primer lloc, sempre s’aconsella fer un pla d’empresa a on es recull factors com l’activitat que es desenvoluparà, fer una planificació anual de les accions més importants que realitzaràs, determinar els possibles riscos existents, fer un estudi de la competència… Leer más

Una de les claus d’èxit dels empresaris i fins i tot els autònoms és comptar amb un bon assessorament legal.

La majoria d’empreses està d’acord que no és rendible tenir problemes fiscals, laborals ni jurídics. Per això, per no assumir problemes és important estar el dia de totes les normatives vigents i canvis legislatius.

És fonamental conèixer i preveure les implicacions i riscos derivats de les aplicacions de la normativa actual, d’aquesta manera es pot tenir un control de l’empresa i ser més àgil i resolutiu a la presa de decisions. Leer más

SMV Assessoria Girona creiem que aprendre a controlar les despeses del teu negoci és una tasca vital per la supervivència de qualsevol empresa. Com que no hi ha cop fórmula secreta, és molt important que sigui el propi autònom o empresari el responsable de la gestió econòmica de la seva activitat.

1. Fes un excel amb totes les despeses fixes que tinguis cada mes, per exemple quota d’autònoms, lloguer d’oficina, etc i suma les despeses variables com per exemple material d’oficina, etc.
A final d’any tindràs un pressupost de despeses anuals del teu negoci. És recomanable que a més a més es revisi sí que les despeses no superin els ingressos.

2. Utilitza plantilles excel per poder sumar totes les despeses, descargar exemple aquí.

3. És important controlar que el pressupost no tingui moltes desviacions, seria bo no passar més enllà del 3% de l’import prevís.

4. Reprogramar les despeses previstes, si un mes s’ha gastat més del que es tenia determinat el mes següent intentar reduir costos en algun altre departament o activitat. És important intentar no allunyar-nos dels pressupostos anuals.

5. Intentar renegociar amb els teus proveïdors per a aconseguir millors preus pels seus serveis.

6. En el cas que tinguis treballadors, conscienciar-los que cal estalviar per augmentar l’eficiència de l’empresa.

D’aquesta manera serà més fàcil fer un balanç positiu de la teva empresa. És important tenir les despeses controlades, ja que t’ajuda a prendre consciència fer una bona gestió dels diners, i també et permet visualitzat tots els diners que necessites per cobrir costos anuals, per tant t’orienta a saber quants diners has d’ingressar per tenir una empresa.

 

Fonts de información:

http://ficprem.com/como-puedo-controlar-los-gastos-en-mi-empresa/

Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font informació: Diari Cinco Días
Font imatge: Pixabay

A partir del 1 de gener d’aquest 2015, tots aquells professionals autònoms (Persones físiques que estan donades d’alta d’activitats econòmiques, relatives a la seva activitat professional) hauran d’aplicar un 19% de retenció, en comptes del 21% que estaven aplicant fins la data, a causa de l’entrada en vigor de la Reforma Fiscal del 2015.

Per qualsevol dubte, estem a la vostra disposició.

Font imatge: Pixabay