Calendari fiscal maig, assessoria fiscal girona

Calendari Fiscal Abril 2016

Segons publica l’Agència Tributària el calendari fiscal de Abril és el següent:

FINS AL 20 D’ABRIL:

RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

Març 2016. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
Primer trimestre 2016: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136

IVA

 • Març 2016. Autoliquidació: 303
 • Març 2016. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Març 2016. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i IGIC i altres operacions: 340
 • Març 2016. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Març 2016. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Març 2016. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Primer trimestre 2016. Autoliquidació: 303
 • Primer trimestre 2016. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Primer trimestre 2016. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Primer trimestre 2016. Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l’IVA. Autoliquidació: 368
 • Primer trimestre 2016. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Març 2016: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Gener 2016. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Gener 2016. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Març 2016: 548, 566, 581
 • Març 2016: 570, 580
 • Primer trimestre 2016: 521, 522, 547
 • Primer trimestre 2016. Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553
 • Primer trimestre 2016: 582
 • Primer trimestre 2016. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOSTOS ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Març 2016. Grans empreses: 560
 • Primer trimestre 2016. Llevat de grans empreses: 560
 • Any 2015. Autoliquidació anual: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Primer trimestre 2015. Pagament fraccionat: 585

IMPOSTOS ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

 • Primer trimestre 2016: 595
Autor: Sergi Mayoral Vinyals / Assessor fiscal, comptable i mercantil a SMV Assessoria.
Font informació: Agència Tributària
Font imatge: Pixabay
0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta